Kundecase:

En virksomhed i Rengøringsbranchen


Efter aftale med kunden, er denne case annonymiseret.


Kundens virksomhed beskæftiger sig med serviceopgaver i private hjem og i virksomheder, og beskæftiger ca. 65 medarbejdere i alt.

Projekt Detailjer

Virksomheden havde gennem nogle år drevet et meget succesfuldt hjemmeservice og rengøringskoncept for mindre/mellemstore virksomheder. Grundet den store vækst og manglende ledelsemæssigt overskud, var det opstået et behov for hjælp med at effektivisere processerne i virksomheden, idet der ofte var fejl og afvigelser i den interne dokumentation.

Dette berørte fx medarbejderes arbejdsmæssige kørsel i privat bil, timeregnskab internt og mod kunder, dokumentation for udført arbejde m.v.


Metode:

For at skabe overblik, gennemgik vi virksomhedens processer og kortlagde de vigtigste områder. Herefter stod det hurtigt klart, at der var tale om relativt begrænsede områder, men som hver for sig var meget afgørende for den administrative arbejdsbyrde, kravene til præsicion i rapporteringen, og dermed også for kundetilfredsheden.


Løsning:

I tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejderne, samt deres eksterne IT-leverandør, udviklede vi en platform, som dels bestod af en medarbejder app, og et planlægnings- og rapporteringsværktøj, som blev integreret i løn- og CRM-systemerne.

Løsningen indeholdt også mulighed for medarbejdere, at lave dagsrapporter direkte på app'en, således at de kunne lave overlevering til den næste kollega, som skulle arbejde videre på opgaven.


Tidsforbrug:

Det samlede udviklings- og implementeringsarbejde strakte sig over ca. 3½ måned og indebar undervejs, at medarbejdere og nøglepersoner blev inddraget og taget med på råd om funktionalitet og krav til brugervenlighed m.v.


Økonomisk effekt:

Implementeringen medførte en effektivisering på ca. 1 time per dag per medarbejder, samt mulighed for at fakturere disse timer til yderligere omsætning. Samlet positiv effekt var ca. 7 mio kr. på EBIT-niveau.

Efterfølgende gennemførtes såvel en medarbejder- og en kundetilfredshedsanslyse. Begge viste betydelige forbedringer.