Forandringsledelse og udvikling

Projektledelse, viden og erfaring på interim eller konsulentbasis

Forandringsledelse og grøn omstilling


I hvert enkelt tilfælde udarbejder vi forandringsprojektet i et tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere.

Vi tager hånd om alle i teamet, sådan at man involveres og bliver hørt. Bagefter følger vi op med coaching og support til de pågældende med udgangspunkt i deres specifikke behov.


Vi tager udgangspunkt i de gode elementer i kulturen i din virksomhed og bærer disse videre.


  Kvalitetsledelse


Vores metode er bygget op omkring vores erfaring med begrebet Operational Excellence, som er en måde at systematisere ledelse og målstyring i en organisation.

Metoden er bygget op omkring en holistisk tankegang, som omfavner hele virksomheden med udgangspunkt i kundebehov og daglige ledelsesmæssige beslutninger.


Metoden giver et godt indblik i, hvordan nøgletallene kan hjælpe dig med forståelse af de udfordringer, I står overfor. 

Lean og Kanban


Målet med at arbejde med Kanban er, at sikre en ensartet struktur i den måde, man i det daglige planlægger og følger op i en travl hverdag.

Kanban er en metode, der hjælper dig til at systematisere og blive mere præcis på, hvilke kriterier løsningen af en given opgave kræver i forhold til planlægningen.


Kanban giver indsigt og forståelse for dagligdags problemstillinger i en uforudsigelig hverdag.


Vi lærer dig at blive bedre til at forstå de hændelser, som opstår i forhold til hinanden og hvordan du bedst kan håndtere dem. 

Digital strategi


I vore dage er disruption et af de store begreber indenfor moderne ledelse.


Vores store interesse i denne forbindelse kommer fra de resultater, vi har medvirket til at skabe for andre virksomheder i form af store reduktioner i administrative opgaver og samtidig at kunne skabe et meget bedre overblik over de økonomiske perspektiver.


Forstå hvordan digitale løsninger kan hjælpe din virksomhed med at skabe disruption og på den måde sikre driftmæssige fordele for jer. På den måde bliver en trussel til en forretningsmæssig mulighed i stedet.
Hvordan kan vi hjælpe dig?


SL Management er en dansk virksomhed, etableret i 2010.   


Vi fokuserer på at kunne udvikle og implementere strategier og operationelle løsninger med udgangspunkt i vore kunders virksomhed. På den måde kan vi skabe yderligere forretningsmæssige muligheder, reducere omkostningerne og forbedre information- og dokumentflow.


Operationel ledelse, IT-mæssig systemintegration og digitalisering af arbejdsprocesser, planlægning m.v er nøgleordene i denne sammenhæng.


Vi tager ejerskab og involverer vore kunder direkte i udviklingsprocesserne. Dette skaber grundlag for vækst og således bliver I mere effektive og kan skabe yderligere værdi og indtjening.